Zajęcia podtrzymujące efekty edukacji żywieniowej


W nowym roku szkolnym 2018/2019 w wybranych szkołach biorących udział w warsztatach Programu ABC Zdrowego Żywienia przeprowadzone zostały ostatnie z cyklu zajęcia dla dzieci klas drugich i trzecich poświęcone zasadom prawidłowego odżywiania się. Ich celem było podtrzymanie efektów edukacji prowadzonej w poprzednim roku szkolnym w ramach cyklu pięciu warsztatów. Tym samym zakończyły się działania edukacyjne III edycji Programu ABC Zdrowego Żywienia.