Obszar zainteresowania naukowego:

  • technologia żywności
  • żywienie na różnych etapach rozwoju
  • żywienie w różnych warunkach środowiskowych
  • żywienie w warunkach wzmożonego wysiłku fizycznego
  • suplementy diety
  • zachowania żywieniowe

Pasje i inne zainteresowania:

Przedmiotem moich pozanaukowych zainteresowań jest historia najnowsza, ze szczególnym upodobaniem okresu I i II wojny światowej oraz dwudziestolecia międzywojennego. Równie ważnymi obszarami zainteresowań są dla mnie: kryminologia i kryminalistyka, literatura faktu oraz muzyka epoki baroku, klasycyzmu i neoromantyzmu.