Obszar zainteresowania naukowego:

  • ocena jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • analiza właściwości fizykochemicznych i sensorycznych surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
  • analiza właściwości reologicznych oraz teksturalnych produktów żywnościowych
  • opracowanie i adaptacja metod analitycznych

Pasje i inne zainteresowania:

Podróże, fotografia, muzyka