Podręcznik metodyczny Programu ABC Zdrowego Żywienia dla nauczycieli


W ramach działań ogólnopolskiego programu edukacyjno-badawczego ABC Zdrowego Żywienia, których celem jest podniesienie świadomości żywieniowej wśród dzieci, a przede wszystkim kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, wykładowcy Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW przygotowali propozycję zajęć edukacyjnych w formie podręcznika metodycznego. Materiały dostosowane są do percepcji dzieci klas wczesnoszkolnych i stanowią wiarygodne źródło informacji do wykorzystania w czasie lekcji lub warsztatów z zakresu zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów spożywczych oraz ich znaczenia dla zdrowia, prawidłowego wzrostu i rozwoju. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń oraz uzupełniających prezentacji dostępny jest na stronie Programu ABZ Zdrowego Żywienia w sekcji „Materiały”.

Kliknij tutaj aby pobrać pliki