O programie


„ABC Zdrowego Żywienia” jest ogólnopolskim projektem edukacyjno-badawczym, którego celem jest prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Program został merytorycznie opracowany przez zespół naukowców Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie.

Wydział koordynuje działania Programu ABC Zdrowego Żywienia w ośrodkach akademickich w całej Polsce, a także realizuje zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach programu w Warszawie i okolicach.

Pierwsza edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych powyżej 65 roku życia. Przeprowadzono wtedy 240 warsztatów dla ponad 800 uczestników. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, higieniczny, sensoryczno-konsumencki oraz kulinarny.

II edycja programu „ABC Żywienia Dzieci” skierowana była do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne: żywieniowo-dietetyczny, sensoryczno-konsumencki oraz higieniczno-kulinarny. W warsztatach udział wzięło ponad 1000 uczniów.

III edycja programu „ABC Żywienia Dzieci i Rodziców” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych, z terenów wiejskich i podmiejskich. Jej celem jest upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. W działania edukacyjne tej edycji programu włączeni zostaną również rodzice i nauczyciele oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” realizowany jest przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z ośrodkami akademickimi z:

 

 • Olsztyna – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławia – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowa – Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lublina – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Poznania – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Akademia Morska w Gdyni
 • Białej Podlaski – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Program finansowany jest przez Fundację Carrefour.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń występowania chorób dieto-zależnych, w tym nadwagi i otyłości, poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości żywieniowej, a tym samym eliminowanie popełnianych błędów żywieniowych, zdiagnozowanych we wcześniejszych edycjach programu „ABC Zdrowego Żywienia”. Przyczyni się to do kształtowania racjonalnych wyborów żywieniowych i poprawy zdrowia społeczeństwa.

logo_fec_CMJN_2014_CMJN

W konsekwencji działania te pozwolą na:

 • zwiększenie świadomości żywieniowej dzieci i osób z ich najbliższego otoczenia;
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów żywnościowych spełniających określone kryteria prozdrowotne, jak i smakowe;
 • nauczenie samodzielnego przygotowywania małych posiłków (przekąsek) zgodnych z zaleceniami żywieniowymi dla dzieci, np. śniadania, przekąski do szkoły;
 • uświadomienie istotności higieny osobistej oraz higieny miejsca, w którym są przygotowywane i spożywane posiłki;
 • uświadomienie roli zmysłów w ocenie jakości i wyborze produktów żywnościowych, z uwzględnieniem aspektów dotyczących kształtowania atrakcyjnych oraz zdrowych posiłków i przekąsek;
 • propagowanie zasad prozdrowotnego stylu życia (żywienia i aktywności fizycznej) wśród dzieci oraz ich wpływu na ich rozwój i funkcjonowanie, np. w szkole oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci obejmowały będą 5 warsztatów:

 • Czy odżywiasz się prawidłowo? Tajemnice antropometrii.
 • Higiena w kuchni to podstawa
 • Owoce i warzywa zamiast słodyczy
 • Mleko i ryby – dlaczego są ważne w diecie?
 • Czym ugasić pragnienie?