O programie


„ABC Zdrowego Żywienia” jest ogólnopolskim projektem edukacyjno-badawczym, którego celem jest prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. W roku 2015 pierwsza edycja programu skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia. W tym roku działania programu skoncentrowane będą głównie na dzieciach i młodzieży. Wśród adresatów projektu ważną grupę stanowią beneficjenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, do których szczególne zastosowanie będzie miała idea, że zdrowe żywienie nie musi być drogie.

Program realizowany jest przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z ośrodkami akademickimi z:

 • Olsztyna – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławia – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowa – Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lublina – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Usług i Handlu, Akademia Morska w Gdyni
 • Białegostoku – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Białej Podlaski – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Program finansowany jest przez Fundację Carrefour.

Program finansowany jest przez Fundację Carrefour.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń występowania chorób dieto-zależnych, w tym nadwagi i otyłości, poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości żywieniowej, a tym samym eliminowanie popełnianych błędów żywieniowych, zdiagnozowanych w pierwszej edycji programu ABC Zdrowego Żywienia. Przyczyni się to do kształtowania racjonalnych wyborów żywieniowych i poprawy zdrowia społeczeństwa.

logo_fec_CMJN_2014_CMJN

W konsekwencji, działania te pozwolą na:

 • zwiększenie świadomości żywieniowej dzieci i młodzieży;
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów żywnościowych spełniających określone kryteria odżywcze, z wykorzystaniem podstawowych informacji umieszczanych na opakowaniach;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbilansowanych posiłków z ograniczeniem zjawiska marnotrawstwa żywności;
 • nauczenie samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnych z zaleceniami żywieniowymi dla dzieci, np. „wzorcowego” śniadania do szkoły;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego postępowania z żywnością w czasie przygotowywania i przechowywania produktów i posiłków;
 • uświadomienie istotności higieny osobistej oraz higieny miejsca, w którym są przygotowywane i spożywane posiłki;
 • uświadomienie roli zmysłów w ocenie jakości i wyborze produktów żywnościowych, z uwzględnieniem aspektów dotyczących kształtowania atrakcyjnych oraz zdrowych posiłków;
 • propagowanie zdrowego stylu życia (żywienia i aktywności fizycznej) wśród dzieci.

Zajęcia edukacyjne obejmowały będą 3 bloki tematyczne

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

 • 1. Blok żywieniowo-dietetyczny – świat produktów spożywczych; co jeść by być zdrowym i aktywnym?
 • 2. Blok sensoryczno-konsumencki – rola zmysłów w wyborze produktów żywnościowych; dlaczego i jak czytać etykiety produktów spożywczych?
 • 3. Blok kulinarno – higieniczny – bezpieczeństwo żywności, świat mikroorganizmów; jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy?