O fundacji


Misją Fundacji Carrefour, pracującej każdego dnia u boku stowarzyszeń, są działania użyteczności publicznej mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu na poziomie międzynarodowym. Fundacja wspiera i sponsoruje wiele programów w państwach, w których obecna jest Grupa Carrefour, jak również w państwach, z których pochodzą jej dostawcy.

Dysponując budżetem w wysokości 6,5 mln euro, Fundacja Carrefour sfinansowała w 2014 r. 60 projektów w 12 krajach. Dzięki kompetencjom pracowników Grupy Carrefour, działania Fundacji opierają się przede wszystkim na programach pomocy żywnościowej oraz na niesieniu pomocy humanitarnej ofiarom klęsk żywiołowych.

logo_fec_CMJN_2014_CMJN

Pomoc żywnościowa

Fundacja Carrefour przeciwdziała nierównościom społecznym związanym bezpośrednio lub pośrednio z żywieniem. Fundacja organizuje i prowadzi zbiórki żywności oraz przekazuje dary żywnościowe najbardziej potrzebującym, aby każdego dnia walczyć
z wykluczeniem. Przyczynia się do rozwoju gospodarstw rolnych oraz wspiera zawody związane z gastronomią. Prowadzi również liczne programy żywnościowe promujące zdrową i zbilansowaną dietę.

Pomoc humanitarna

Fundacja Carrefour niesie pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym, głównie poprzez wsparcie logistyczne. Fundacja oferuje stowarzyszeniom zdobyte przez Grupę Carrefour know-how po to, by jak najszybciej dostarczyć najpotrzebniejsze produkty
do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.