Obszar zainteresowania naukowego:

  • żywność funkcjonalna
  • profilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych, szczególnie osteoporozy
  • żywność ekologiczna
  • edukacja żywieniowa
  • żywienie dzieci i młodzieży
  • higiena żywności i żywienia

Pasje i inne zainteresowania:

dobra książka, szachy, wycieczki krajoznawcze