Obszar zainteresowania naukowego:

  • żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych
  • żywienie dzieci
  • choroby żywieniowozależne
  • nowoczesne systemy odżywiania
  • edukacja żywieniowa

Pasje i inne zainteresowania:

Lubię aktywne formy wypoczynku, szczególnie wycieczki rowerowe. Dodatkowo w wolnym czasie chętnie sięgam po książki o tematyce historycznej oraz angażuję się w działalność wolontariacką.