Obszar zainteresowania naukowego:

  • edukacja żywieniowa
  • zdrowie publiczne
  • żywienie dzieci i młodzieży
  • żywienie osób starszych
  • żywność wzbogacona
  • nutrifarmaceutyki

Pasje i inne zainteresowania:

Żeglarstwo, wędrówki po górach, prace w ogrodzie, literatura piękna.