Druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci


W dniu 8 kwietnia 2016r. rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjno – badawczego ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci, organizowanego przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, przy wsparciu Carrefour Polska. Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego odżywiania.
Uczestnicy projektu przejdą cykl interaktywnych zajęć edukacyjnych, podczas których nauczą się podejmowania racjonalnych wyborów żywieniowych, komponowania oraz przygotowywania zbilansowanych posiłków, zwracając uwagę zarówno na ich wartość odżywczą, jak i zasady higieny.

Zajęcia edukacyjne w ramach programu kierowane są do dzieci i młodzieży, a celem organizatorów jest zgromadzenie blisko 1000 uczestników. Warsztaty i wykłady odbędą się w ośmiu miastach, w tym roku będą to Biała Podlaska, Białystok, Lublin, Kraków, Olsztyn, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Zajęcia poprowadzą eksperci z zakresu żywienia człowieka i żywności z akademickich ośrodków naukowych: Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademii Morskiej w Gdyni; Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Program jest kontynuacją „ABC Zdrowego Żywienia” realizowanego w 2015 roku, którego odbiorcami były dzieci i młodzież oraz seniorzy. Relacje z ubiegłorocznych zajęć są dostępne w zakładce ośrodki.

Uroczysta konferencja inaugurująca II edycję programu edukacyjno – badawczego ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci: