Obszar zainteresowania naukowego:

  • żywienie dzieci i młodzieży
  • żywieniowe uwarunkowania chorób dietozależnych
  • żywienie w sporcie
  • turystyka kulinarna
  • poszukiwanie związków między sposobem i stanem odżywienia oraz aktywności fizyczną

Pasje i inne zainteresowania:

Kolekcjonowanie numizmatów, czytanie książek historycznych głównie z okresu II wojny światowej, turystyka kulinarna ? udział w targach żywnościowych, szlakach kulinarnych i festiwalach smaku.