O programie


?ABC Zdrowego Żywienia? jest ogólnopolskim projektem edukacyjno-badawczym, którego celem jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia. Wśród adresatów projektu/beneficjentów będą też osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, do których szczególne zastosowanie będzie miała idea, że zdrowe żywienie nie musi być drogie.

Program realizowany jest przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z ośrodkami akademickimi z:

 • Krakowa – Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lublina – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),
 • Olsztyna – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie)
 • Poznania – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Usług i Handlu, Akademia Morska w Gdyni
 • Wrocławia – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Program finansowany jest przez Fundację Carrefour.

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy i podniesienie świadomości żywieniowej beneficjentów projektu, a także kształtowanie umiejętności dokonywania przez konsumentów racjonalnych wyborów żywieniowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.

W konsekwencji, działania te pozwolą na:

 • zwiększenie świadomości żywieniowej dzieci i młodzieży oraz osób starszych;
 • nabycie praktycznych umiejętności komponowania i przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, finansowych możliwości oraz stanu zdrowia;
 • nabycie umiejętności czytania i rozumienia informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;
 • podniesienie komfortu życia osób starszych oraz osób ze zdiagnozowanymi chorobami dietozależnymi, poprzez umiejętne wykorzystanie zalecanych, z żywieniowego punktu widzenia, produktów spożywczych;
 • ukształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży;
 • poprawę sposobu żywienia dzieci i młodzieży oraz osób starszych w kierunku zachowań prozdrowotnych.

Zajęcia edukacyjne obejmowały będą po 5 bloków tematycznych, względnie jednorodnych dla każdej grupy wiekowej.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

 • 1. Blok żywieniowy ? jak jeść zdrowo, smacznie oraz tanio?
 • 2. Blok dietetyczny ? wpływ żywienia na rozwój fizyczny, umysłowy oraz zachowanie zdrowia
 • 3. Blok higieniczny ? bezpieczeństwo żywności, świat mikroorganizmów
 • 4. Blok sensoryczno-konsumencki ? świat zmysłów; jak czytać etykiety żywności?
 • 5. Blok kulinarny ? jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy, posiłki?
 • 1. Blok żywieniowy ? jak jeść zdrowo, smacznie oraz tanio?
 • 2. Blok dietetyczny ? rola żywienia w utrzymaniu sprawności fizycznej i intelektualnej oraz prewencji chorób dietozależnych
 • 3. Blok higieniczny ? bezpieczeństwo żywności, zasady prawidłowego postępowania z żywnością, mikroorganizmy w żywności – za i przeciw
 • 4. Blok sensoryczno-konsumencki ? rola zmysłów w wyborze produktów żywnościowych; dlaczego i jak czytać etykiety żywności?
 • 5. Blok kulinarny ? jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy, posiłki?