Warsztaty dla dzieci – relacja


Właśnie zakończyliśmy pierwszą edycję zajęć edukacyjnych dla dzieci organizowanych w ramach Programu ABC Zdrowego Żywienia.

Uczestnicy, w czasie warsztatów żywieniowych, dietetycznych, higienicznych, sensorycznych i kulinarnych, poznawali zasady prawidłowego żywienia, komponowania posiłków i higieny ich przygotowania.

Badali siłę mięśni, poszukiwali cukru, soli i tłuszczu w produktach spożywczych, uczyli się jak najlepiej wydatkować spożyte „kalorie”. Budowali piramidę żywieniową z naturalnych produktów i przygotowywali kolorowe kanapki na drugie śniadanie do szkoły.

Uczniowie poznali najlepsze sposoby mycia rąk i miejsca gdzie „czyha” najwięcej bakterii. Sprawdzali czystość rąk przy użyciu profesjonalnych testów higienicznych.

W czasie warsztatów sensorycznych testowali zmysły smaku, powonienia, wzroku, słuchu i dotyku i poznawali jaką rolę wrażenia sensoryczne odgrywają przy wyborze żywności.

W czasie warsztatów kulinarnych, dzieci własnoręcznie przygotowały smaczny, kolorowy i prozdrowotny posiłek – lemoniadę, koktajl, mus, sałatkę owocową i zielone naleśniki pełne szpinaku i warzyw.

 

Zapraszamy na fotorelację z warsztatów.

Inauguracja projektu „ABC Zdrowego Żywienia” w Krakowie


W dniu 08.04.2015 roku na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja inaugurująca Projekt „ABC ZDROWEGO ŻYWIENIA”.

W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW W-wa; dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW – Koordynator Główny Projektu; mgr Radosław Łapczyński – Dyrektor Hipermarketu Carrefour- Kraków; inż. Katarzyna Ozga-Wójcik – Dyrektor Hipermarketu Carrefour-Kraków; mgr Izabella Urbaniec – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie; Pani Alicja Gackiewicz – Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy Razem”; Członkowie wymienionego Stowarzyszenia; Kierownicy Katedr WTŻ UR; młodzież akademicka oraz wydziałowi wykonawcy projektu.

 

Konferencja inaugurująca projekt „ABC Zdrowego Żywienia” w Krakowie


8 kwietnia 2015 roku, o godz. 11.00, w Sali Rady Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, odbędzie się konferencja inaugurująca projekt „ABC Zdrowego Żywienia”.

W programie przewidziane jest wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady oraz wystąpienie przedstawiciela Carrefour dotyczące zaangażowania społecznego Carrefour Polska w kontekście realizacji projektu „ABC Zdrowego Żywienia”. Zaproszeni goście będą mieli okazję zwiedzać laboratoria Katedry Żywienia Człowieka UR w Krakowie.

Zaproszenie na konferencję.

Ruszył ogólnopolski program edukacyjny „ABC Zdrowego Żywienia”


Program „ABC Zdrowego Żywienia” opracowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, finansowany jest ze środków Fundacji Carrefour. Organizacja przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 135 874 euro. Zajęcia edukacyjne w ramach programu odbędą się w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przasnyszu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu. Poprowadzą je eksperci z zakresu żywienia człowieka i żywności z siedmiu polskich ośrodków naukowych.

Wśród ekspertów programu „ABC Zdrowego Żywienia” znajdują się specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także z Akademii Morskiej w Gdyni i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W zajęciach edukacyjnych w ramach programu „ABC Zdrowego Żywienia” weźmie udział blisko 800 osób. W wykładach i warsztatach, które rozpoczną się na przełomie maja i czerwca 2015 roku udział wezmą dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat. Jesienią 2015 roku podobny cykl zajęć przejdą osoby w wieku 65+. Realizatorom projektu zależy również na dotarciu do osób ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, aby ich uczestnicy mogli jak najpełniej skorzystać ze zdobytej wiedzy. Będą zgłębiać tajniki zdrowego odżywiania w ramach pięciu bloków tematycznych. Pierwszy z nich odpowie na pytania, jak jeść zdrowo, smacznie i tanio, drugi blok dotyczyć będzie wpływu żywienia na rozwój fizyczny i umysłowy oraz na zdrowie, trzeci blok wyjaśni kwestie bezpieczeństwa żywności i mikroorganizmów obecnych w żywności. W ramach czwartego bloku uczestnicy poznają rolę zmysłów w wyborze produktów spożywczych i nauczą się czytać etykiety produktów. Ostatni blok – kulinarny, będzie okazją do poznania przepisów na prozdrowotne, smaczne i tanie potrawy i posiłki, które następnie uczestnicy samodzielnie przygotują.

Wykłady i warsztaty edukacyjne w 8 miastach Polski to jeden z filarów projektu „ABC Zdrowego Żywienia”. Drugim z nich będzie akcja edukacyjna prowadzona na łamach strony projektu www.abczywienia.pl, opracowanie materiałów edukacyjnych dostępnych on-line, jak również materiałów drukowanych, z których będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani zbilansowaną dietą czy też osoby o zdiagnozowanych chorobach dietozależnych.