Zajęcia programu ABC Zdrowego Żywienia dla Seniorów


Na przełomie września i października w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Przasnyszu odbywają się zajęcia programu ABC Zdrowego Żywienia przeznaczone dla osób powyżej 65 roku życia. Seniorzy biorą udział w warsztatach sensorycznych, higienicznych, żywieniowych, dietetycznych i kulinarnych.

W październiku warsztaty będą kontynuowane w Warszawie, Olsztynie i Gdyni.

Zapraszamy Kluby Seniora i Centra Inicjatyw Senioralnych do zgłaszania chęci udziału w warsztatach.

Warsztaty dla dzieci – relacja


Właśnie zakończyliśmy pierwszą edycję zajęć edukacyjnych dla dzieci organizowanych w ramach Programu ABC Zdrowego Żywienia.

Uczestnicy, w czasie warsztatów żywieniowych, dietetycznych, higienicznych, sensorycznych i kulinarnych, poznawali zasady prawidłowego żywienia, komponowania posiłków i higieny ich przygotowania.

Badali siłę mięśni, poszukiwali cukru, soli i tłuszczu w produktach spożywczych, uczyli się jak najlepiej wydatkować spożyte „kalorie”. Budowali piramidę żywieniową z naturalnych produktów i przygotowywali kolorowe kanapki na drugie śniadanie do szkoły.

Uczniowie poznali najlepsze sposoby mycia rąk i miejsca gdzie „czyha” najwięcej bakterii. Sprawdzali czystość rąk przy użyciu profesjonalnych testów higienicznych.

W czasie warsztatów sensorycznych testowali zmysły smaku, powonienia, wzroku, słuchu i dotyku i poznawali jaką rolę wrażenia sensoryczne odgrywają przy wyborze żywności.

W czasie warsztatów kulinarnych, dzieci własnoręcznie przygotowały smaczny, kolorowy i prozdrowotny posiłek – lemoniadę, koktajl, mus, sałatkę owocową i zielone naleśniki pełne szpinaku i warzyw.

 

Zapraszamy na fotorelację z warsztatów.

Inauguracja projektu „ABC Zdrowego Żywienia” w Krakowie


W dniu 08.04.2015 roku na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja inaugurująca Projekt „ABC ZDROWEGO ŻYWIENIA”.

W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW W-wa; dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW – Koordynator Główny Projektu; mgr Radosław Łapczyński – Dyrektor Hipermarketu Carrefour- Kraków; inż. Katarzyna Ozga-Wójcik – Dyrektor Hipermarketu Carrefour-Kraków; mgr Izabella Urbaniec – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie; Pani Alicja Gackiewicz – Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy Razem”; Członkowie wymienionego Stowarzyszenia; Kierownicy Katedr WTŻ UR; młodzież akademicka oraz wydziałowi wykonawcy projektu.

 

Konferencja inaugurująca projekt „ABC Zdrowego Żywienia” w Krakowie


8 kwietnia 2015 roku, o godz. 11.00, w Sali Rady Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, odbędzie się konferencja inaugurująca projekt „ABC Zdrowego Żywienia”.

W programie przewidziane jest wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady oraz wystąpienie przedstawiciela Carrefour dotyczące zaangażowania społecznego Carrefour Polska w kontekście realizacji projektu „ABC Zdrowego Żywienia”. Zaproszeni goście będą mieli okazję zwiedzać laboratoria Katedry Żywienia Człowieka UR w Krakowie.

Zaproszenie na konferencję.